Oefenmateriaal operations research

Onderstaande documenten zijn ontwikkeld voor een college 'Methoden en Technieken van onderzoek'. Dit college is gegeven op de Haagse Hogeschool voor de opleiding Bedrijfswiskunde in 2008/2009. De documenten bevatten powerpointpresentaties van het boek 'Basisboek Methoden en Technieken' (Baarda en de Goede).

Gratis

Doelstelling en onderzoeksvraag Onderzoekstype (beschrijvend, exploratief of toetsend)
mt_baarda_en_de_goede_hoofdstuk_1.ppt mt_baarda_en_de_goede_hoofdstuk_3.ppt


Onderzoeksontwerp


Populatie en steekproef, dataverzameling
mt_baarda_en_de_goede_hoofdstuk_4.ppt mt_baarda_en_de_goede_hoofdstuk_5_en_6.ppt


Bestaande gegevens


Interviewen, enquetevragen maken
mt_baarda_en_de_goede_hoofdstuk_7.ppt mt_baarda_en_de_goede_hoofdstuk_8.ppt


Datapreparatie


Data-analyse
mt_baarda_en_de_goede_hoofdstuk_10.ppt mt_baarda_en_de_goede_hoofdstuk_11.ppt


mt_baarda_en_de_goede_dataset.sav